Winkelmandje

Het grote boek van de Anonieme Alcoholisten (“Big Book”)

De oorspronkelijke titel van dit boek is Alcoholics Anonymous. De gemeenschap van Anonieme Alcoholisten heeft haar naam er aan ontleend. Het grote boek van de Anonieme Alcoholisten bevat de ervaringen van de meer dan honderd eerste mannen en vrouwen die waren hersteld van een ogenschijnlijk hopeloze toestand van geest en lichaam. Het hoofddoel van het boek is andere alcoholisten precies te laten zien hoe deze pioniers zijn hersteld. De kern van het A.A.-herstelprogramma is te vinden in de hoofdstukken 5 t/m 7. Hierin worden concrete suggesties gedaan hoe te werken aan de Twaalf Stappen. Het Big Book, zoals het ook wel wordt genoemd, ligt aan de basis van alle anonieme twaalfstappenprogramma’s die er bestaan.

ISBN 90-800365-1-X, 345 pagina’s. Rechtstreeks te bestellen bij A.A. Nederland. Het Big Book is ook beschikbaar online (in het Engels, Spaans en Frans).