Tips verzameld bij de Wereld Service  (S.L.A.A. Fellowship Worldwide Service (F.W.S.)

SLAA Nederland maakt onderdeel uit van een wereldwijde gemeenschap, S.L.A.A. Wereld Service, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in San Antonio, Verenigde Staten. (S.L.A.A. Fellowship Worldwide Service (F.W.S.), https://slaafws.org/)

S.L.A.A. Intergroep Nederland stuurt sinds 2015 een gedelegeerde naar de Jaarlijkse Zakenvergadering (JZV) (Annual Business Meeting, ABM) in Boston, waar zaken aan de orde komen die de S.L.A.A. gemeenschap als geheel aangaan.

Deelname aan de JZV levert ook een schat aan nieuwe ideeën op. Op deze pagina geven we een overzicht van de internationale commissies die zich buigen over vragen waar S.L.A.A. leden/ lokale groepen misschien mee worstelen.

Deze commissies zijn te bereiken via https://slaafws.org/conference

 1. Hoe ga je om met problemen in jouw groep?

Elke groep is autonoom (Traditie Vier) en dus vrij om haar eigen keuzes te maken. S.L.A.A. kent geen “bestuur” dat kan ingrijpen bij problemen. Toch zijn er een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken wanneer er problemen zijn in jouw S.L.A.A. groep:

 1. Ervaringen van andere S.L.A.A. groepen: Op de S.L.A.A. F.W.S. website is een pagina (https://slaafws.org/tq-search/  waar antwoord staat op veel gestelde vragen. Er komen kwesties aan de orde als: hoe ga je om met ongewenst taalgebruik in een meeting? Hoe ga je om met meetings die bepaalde groepen uitsluiten?

Je kunt dergelijke vragen stellen aan een commissie genaamd Conference Steps, Traditions and Concepts Committee (CSTCC). Zij geeft advies aan de hand van de Twaalf Stappen, Tradities en Concepten. Antwoorden zijn op bovenstaande pagina te vinden, samen met een zoekfunctie. 

 1. Protocol bij stemmen: De Wereld Service kent een trage, zorgvuldige besluitvorming om het spirituele karakter van de Zaken Vergadering te waarborgen. Die zorgvuldige besluitvorming kan je ook in je eigen groep toepassen. Over elk onderwerp waarover geen unanimiteit is, wordt drie keer gestemd. Na elke stemronde mogen drie leden van de minderheidsgroep hun mening toelichten, om ervoor te zorgen dat de minderheid gehoord wordt. Pas wanneer er na drie stemrondes een twee derde meerderheid is, wordt een voorstel aangenomen of afgewezen.
 1. Spiritual Reminder (spirituele herinnering): bij een Zaken Vergadering wordt een fellow/fella aangesteld als spiritual reminder. Hij of zij kan om een time-out vragen van 30 of 60 seconden, waarin iedereen volmaakt stilte betracht om het contact met de Hogere Macht te herstellen. De dertig seconden regel wordt toegepast op gespannen momenten, zoals bij te verhitte discussies.
 1. Groepsinventaris: een S.L.A.A. groep kan een groepsinventaris houden om te evalueren hoe het de groep gaat. Wordt het oorspronkelijke doel (de verslaafde helpen die nog lijdt) bereikt? Hoe goed is de samenwerking, hoe veilig de sfeer, wordt er voldoende service gedaan, waarom haken leden af of komen ze er juist bij?

De vragenlijst van deze groepsinventaris is overgenomen van de A.A. en te verkrijgen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (in het Engels).

 1. Hoe kan je het herstel van jezelf bevorderen?

Elke verslaafde die het verlangen heeft om te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks- en liefdeverslaving is welkom in een S.L.A.A. bijeenkomst.

Sommige mensen hebben genoeg aan de bijeenkomsten, maar vaak is het nodig dat je met een sponsor aan de slag gaat om nuchter te worden en te blijven (en om bijvoorbeeld actief te kunnen zijn in een thuisgroep of de Intergroep). Een sponsor is een ervaren, nuchter S.L.A.A. lid dat zelf met een sponsor door de Twaalf Stappen is gegaan en die zijn of haar ervaring, kracht en hoop deelt met een nieuwkomer. Een nieuwkomer kan een nuchter en inspirerend S.L.A.A. lid vragen of zij/hij wil sponsoren. Er bestaan verschillende manieren voor sponsoring, zoals H.O.W. (honest, open-minded and willing) of de Big Book methode.

S.L.A.A. Intergroep Nederland beheert geen lijst van ‘goedgekeurde sponsors’, omdat elke groep autonoom is. Zijn er in jouw groep geen beschikbare sponsors, dan is het advies om eens bij een andere groep te gaan kijken. Ook kun je bij S.L.A.A. Nederland vragen of zij groepen weten waar sponsors beschikbaar zijn.

(Nb: voor vrouwen is er landelijke telefoonlijst met te bellen fella’s, waarop ook enkele sponsors staan. Bel S.L.A.A. info telefoon).

Wanneer je geen sponsors in de buurt hebt, bestaat de mogelijkheid om met een groep door de stappen heen te gaan. Deze methode heet de “Companion to Chapter Four of the Basic Tekst of SLAA”. Daarnaast is er een concept beschikbaar van de S.L.A.A. Steps Questions Workbook.

Beide concepten zijn in het Engels verkrijgbaar bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vragen hierover kun je ook stellen aan de Conference Sponsorship Committee (CSC) in de V.S.

 1. Wat kan je doen als weinig groepsleden servicewerk willen doen?

De Conference Service Commissie onderzoekt hoe je kunt stimuleren tot service werk. De commissie geeft een aantal tips:

 1. Herstel bevorderend: servicewerk is belangrijk gereedschap om in herstel te blijven. Alle mensen met tien tot vijftien jaar nuchterheid zeggen dat dit mede komt door het vele servicewerk
 1. Deel je ervaring: vertel je sponsees over je servicewerk en wat het je oplevert. Een goed voorbeeld doet volgen.
 1. Je kunt service als voorwaarde stellen aan een sponsee: “Wanneer je geen servicewerk doet, kan ik je niet sponsoren. Je moet service doen om nuchter te blijven.”
 1. In andere fellowships bestaan ‘service sponsors’, actieve ervaren fellows die nieuwe mensen in het service werk begeleiden.
 1. Groepsinventaris: organiseer als groep van tijd tot tijd een inventaris om te zien hoe gezond de groep is.
 1. Intergroep: stimuleer mensen om naar de Intergroep te komen, door bijvoorbeeld de functie van groepsvertegenwoordiger in te vullen, groepsgenoten te stimuleren een Intergroep bij te wonen en/of om bijvoorbeeld literatuur op te halen.
 1. Hoe houd je mensen betrokken bij je groep?

De commissie Ledenbehoud (Conference Member Retention Commissie, CMRC) richt zich op de vraag: hoe houd je oldtimers betrokken bij S.L.A.A. en hoe voorkom je dat veteranen na herstel verdwijnen?

Bijvoorbeeld door:

 1. Sociale activiteiten: Het organiseren van sociale activiteiten naast meetings, om leden actief betrokken te houden en hun relatie met S.L.A.A. te bevorderen, zoals een kampeerweekend.
 2. Gezellige (leuke/ relaxte) meetings voor mensen die lang in het programma zitten. Zoals iemand het formuleerde: “Deze bijeenkomsten zijn niet voor nieuwkomers die willen uithuilen over hun problemen”. Bedoeld worden bijeenkomsten als de A.A. Gong Show (een talentenshow voor de aller slechtste acts), true or dare spelletjes of om een bijeenkomst waar shares afgesloten worden met een live muziekje.
 3. Stappenmeetings waar uitgebreid wordt gewerkt aan de stappen, in plaats van ‘getting current’ (de meer ‘dagelijkse gang van zaken’). Meer diepgang: het uitspreken van hoe het gaat op dieper niveau.
 4. Co-sponsoring groepen: In Engeland bestaan aparte bijeenkomsten van oldtimers die elkaar sponsoren in groepjes van drie of vier mensen. Daar kunnen oldtimers met lang herstel op hetzelfde niveau delen.
 5. Gezonde relatie meetings opzetten (Healthy relation meetings). Speciaal voor lotgenoten die klaar zijn voor een relatie/ om te gaan daten of in een relatie zijn.
 6. Het blijven vieren van de jaren van nuchterheid van oldtimers
 7. Partner bijeenkomsten organiseren voor partners, bijvoorbeeld met een S.L.A.A. spreker.
 8. Meerdere generaties sponsorontmoetingen: dus van jouw sponsor met mensen die jij gesponsord hebt en mensen die zij sponsoren etc.
 9. Groep steun /groepssponsoring: een oldtimer bezoekt (enige tijd) een groep met weinig herstel om die groep te helpen met kracht, hoop en herstel.
 10. Bezoek andere Twaalf Stappen fellowships: nodig oudgedienden uit om andere fellowships te vertellen over seksverslaving. Veel mensen zullen zich daarin herkennen en zich bij het S.L.A.A. programma voegen.
 11. Aanwezig en actief blijven: wees zelf een voorbeeld, door als oudgediende actief te blijven in je groep
 12. De Verantwoordelijkheidsgelofte (Responsibility Pledge) van A.A.: lees de gelofte voor in de meeting: “Ik ben verantwoordelijk… Wanneer iemand ergens vraagt om hulp, wil ik dat de steun van S.L.A.A. er altijd is. En daarvoor ben ik verantwoordelijk.”
 1. Hoe kan je de bijeenkomst aanpassen aan verschillen in de groep?

In de webwinkel vind je een gratis ‘Startpakket voor nieuwe groepen’.

Maar er bestaan binnen de S.L.A.A. meerdere groepsvormen. De Conferentie Commissie Diversiteit (Conference Diversity Committee (CDC) houdt zich bezig met diversiteit binnen de S.L.A.A. De commissie fungeert als vraagbaak. Zij beheert een catalogus met verschillende meeting formats (de formele opzet van hoe een groepsbijeenkomst verloopt). Formats onder andere over seksuele en emotionele anorexia, gezonde relaties, fantasieverslaving, stappenmeetings enzovoort. Deze teksten zijn in het Engels. Ze zijn op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Mocht je zelf een format hebben vertaald, of een eigen opzet voor een bijeenkomst hebben ontwikkeld die interessant is voor andere groepen, laat het ons via dit mailadres (vertaalcommissie) weten.

 1. Hoe kan je als groep de verslaafde bereiken die nog lijdt?

Gratis folders en posters zijn op de website van S.L.A.A. Nederland te downloaden via de webshop.

Dit informatiemateriaal kan worden verspreid onder hulpverleners als maatschappelijk werk, wijkopbouwwerk, verslavingsklinieken, ziekenhuizen, gevangenissen, kerken, twaalfstappen locaties, schooldecanen, hogescholen en universiteiten, GGZ en huisartsen.

Het gaat om de folders “Voor de professionele hulpverlener: Informatie over S.L.A.A.” en “Verslaafd aan seks? Verslaafd aan liefde?” 

Daarnaast zijn er bij S.L.A.A. Wereld Service diverse commissies die (Engelstalig) materiaal ontwikkelen.

 1. De commissie Ziekenhuizen en Instituties (Conference Hospitals and Institutions Committee (CHIC) probeert verslaafden in klinieken te bereiken. Daarvoor is een starters kit beschikbaar met voorbeeldbrieven.
 2. De commissie Publieke Informatie (Conference Public Information Committee (CPIC) verzamelt voorlichtingsmateriaal om dit beschikbaar te stellen aan groepen en personen. Ook geeft de commissie voorlichting over seksverslaving aan geestelijk verzorgers in het leger.

Mocht je op dit vlak iets willen ondernemen of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met S.L.A.A. Intergroep Nederland via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..