Twaalf Aanbevolen Richtlijnen voor websites van groepen en intergroepen

Volgens de Vijfde Traditie van onze Gemeenschap heeft iedere S.L.A.A.-groep slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de seks- en liefdeverslaafde die nog lijdt. Veel S.L.A.A.-groepen en -intergroepen hebben websites opgezet om deze doelstelling te verwezenlijken. Zo’n website kan de ervaring, kracht en hoop reflecteren van de plaatselijke S.L.A.A.-leden, -groepen en -intergroepen. De volgende richtlijnen werden opgesteld om S.L.A.A.-groepen en -intergroepen te helpen websites op te zetten en te onderhouden die plaatselijk beheerd worden, maar intussen verenigbaar blijven met de Stappen en Tradities van S.L.A.A. alsmede de voortgaande wettelijke bescherming verzekeren van het auteursrecht op S.L.A.A.-materiaal. Zie voor meer informatie over algemene S.L.A.A.-gerelateerde richtlijnen voor websites de officiële FWS Conference Committee Web Page Guidelines (Local Website Guidelines).

 1. Vermeld dat de groep of intergroep niet spreekt voor S.L.A.A. als geheel.

 2. Zorg dat de website door de S.L.A.A.-conferentie goedgekeurde passages weergeeft met het auteursrechtsymbool © en de bijbehorende begeleidende bronvermelding, en ook de plaatselijke, niet door de Conferentie goedgekeurde inhoud duidelijk als zodanig aangeeft.

 3. Vermeld dat S.L.A.A. een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap voor herstel is.

 4. Een verwijzing naar de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van S.L.A.A. wordt sterk aangeraden.

 5. Streef waar mogelijk naar welkom, acceptatie, inclusiviteit en eenheid.

 6. Websites van plaatselijke groepen of intergroepen worden aangemoedigd de Zevende Traditie te weerspiegelen door in eigen behoeften te voorzien door vrijwillige bijdragen van de plaatselijke leden, onder voortdurende inachtneming van de Derde en de Zevende Traditie wat betreft van sponsorschap, goedkeuring of commerciële banden.

 7. Neem links op naar andere ‘S’-programma’s voor zover gepast, waarbij links naar niet-S.L.A.A.-websites voorzien zijn van een verklaring dat S.L.A.A. op geen enkele wijze aangesloten is.

 8. Respecteer anonimiteit en veiligheid.

 9. In aanmerking genomen dat Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap is, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten (A.A.) is ontwikkeld, kan de A.A.-website een bron van ideeën zijn.

 10. De Augustinusgemeenschap van Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) gaat te werk door besluitvorming gebaseerd op het groepsgeweten, en het wordt aangeraden dat besluiten van groepen of intergroepen ten aanzien van het ontwerpen en onderhouden van websites (bijv. inhoud, presentatie, bekostiging) worden genomen door tenminste twee nuchtere leden van de groep of intergroep, bij voorkeur met een brede ervaring in het toepassen van de Tradities van S.L.A.A. Websites met S.L.A.A.-inhoud die de besluiten van een enkel persoon weergeven worden niet aangemoedigd.

 11. S.L.A.A.-gerelateerde websites kunnen beschouwd worden als een vorm van publieke voorlichting. Personen die een website van een S.L.A.A.-groep of -intergroep ontwerpen en onderhouden hebben bij voorkeur een minimale mate van nuchterheid van zelfgedefinieerd kenmerkend verslavingsgedrag dat representatief is in die regio voor anderen die posities van vertrouwde dienaren innemen (bijv. groepssecretaris, penningmeester, vertegenwoordiger bij intergroep).

 12. Waarborg de vermelding van complete en accurate informatie over hoe contact op te nemen met FWS.


Aanbevolen door de Board of Trustees en het Conference Internet Committee van de Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous en in afwachting van definitieve goedkeuring door de Board of Trustees. Copyright © 2000 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Toestemming voor publicatie aangevraagd 10531011.
1. Bescherming van het auteursrecht © van S.L.A.A. is een voorwaarde. Neem de wettelijke vereisten in acht of neem een link op naar de door de S.L.A.A.-conferentie goedgekeurde literatuur op de officiële S.L.A.A. FWS website (www.slaafws.org).

Neem er nota van dat het handbook (Sex and Love Addicts Anonymous/Anonieme seks- en liefdeverslaafden) en de brochures en folders die verspreid worden door FWS op dit moment de enige literatuur uitmaken die door de Conferentie van S.L.A.A. is goedgekeurd. Publiceer geen complete teksten van S.L.A.A.-brochures of -folders. De wet op het auteursrecht laat niet toe dat S.L.A.A.-brochures en -folders in hun geheel worden gereproduceerd zonder toestemming van anderen dan het bureau van FWS. Goedgekeurde uittreksels zijn beschikbaar op de officiële S.L.A.A. FWS website (www.slaafws.org).
Zorg dat, wanneer materiaal wordt geciteerd waarop auteursrecht van S.L.A.A. rust, het auteursrechtsymbool © wordt opgenomen, het jaar waarin het werk werd gepubliceerd en de naam van de bezitter van het auteursrecht (The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship Wide Services, Inc.).
Zorg ervoor dat het auteursrechtsymbool © van anderen in acht wordt genomen.
2. Al het volgende moet op de plaatselijke website aanwezig zijn precies zoals hieronder aangegeven, inclusief de toestemmingsverklaring tussen Sex and Love Addicts Anonymous, FWS en Alcoholics Anonymous World Services. Het is toegestaan in plaats daarvan een link naar de officiële S.L.A.A. FWS website (www.slaafws.org) op te nemen.
3. De promotie van zaken buiten S.L.A.A. in banners, advertenties, commerciële producten, diensten of andere activiteiten, seminars, bepaalde levensbeschouwingen of godsdiensten wordt ten zeerste ontmoedigd aangezien dit onze Tradities schendt. Probeer er steeds van doordrongen te zijn dat zulke promotie afleidend en ongepast is tijdens een gewone bijeenkomst; net zo goed is dergelijke promotie afleidend en ongepast op een website.
4. Een dergelijke verklaring, aanwezig op alle pagina’s waarop links naar andere ‘S’-programma’s voorkomen, kan als volgt luiden: “De volgende organisaties worden door Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) goedgekeurd noch aanbevolen; hun websites worden hier alleen gesignaleerd om de mogelijkheid te geven individueel kennis te nemen van andere herstelprogramma’s voor verslaving aan seks, liefde en relaties gebaseerd op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities.”
5. Pas zonodig firewalls en andere veiligheidsmaatregelen toe, uit respect voor de anonimiteit van de personen die de website bezoeken. Zorg ervoor dat e-mailcontact van groepen of intergroepen anoniem is door middel van aliassen of blinde e-mailaccounts. Geef liever anonieme telefoonnummers van groepen of intergroepen dan persoonlijke telefoonnummers.