De zegeningen

Wanneer wij de Twaalf Stappen van S.L.A.A. toepassen in ons herstel, ervaren velen van ons hogere niveaus van zelfwaardering en ontvangen onverwachte zegeningen, waarvan zij niet geweten zouden hebben, hoe daarom te vragen.

  • Wij vonden intimiteit met onszelf, intimiteit met God, en toen intimiteit met anderen.

  • In huiselijke partnerschappen ontdekten wij een geheel nieuwe beleving van seksualiteit als een niet-verslavend middel.

  • In relaties met anderen lieten wij zelfdienende macht en aanzien als motieven varen.

  • Loopbanen die hoofdzakelijk waren nagestreefd om materiële zekerheid, ten koste van zelfverwerkelijking, oefenden niet langer aantrekkingskracht op ons uit.

  • Onze geschiktheid als kanalen van genezing was een direct resultaat van onze ervaringen in zowel ziekte als herstel.

  • Wij ontdekten dat wij konden doorgaan ons herstel te bekrachtigen door met andere seks- en liefdeverslaafden te werken.

  • Wij ontdekten dat de bron van liefde, die van God is, van binnenuit ons was begonnen te stromen.


Citaten uit de tekst van Sex and Love Addicts Anonymous / Anonieme seks- en liefdeverslaafden; herdrukt in de brochure ‘Addiction and Recovery.’ Copyright © 1990, 2004 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Toestemming voor publicatie aangevraagd 10531011.