Het twaalfstappenprogramma:
een weg naar seksuele en emotionele nuchterheid

De Twaalf Stappen werden oorspronkelijk geformuleerd door Bill W. (1895-1971), mede-oprichter van Alcoholics Anonymous (A.A.), in 1938. Zij kwamen voort uit de beginselen die toen werden gehuldigd door de Oxford Groups (een religieuze gemeenschap die de vroege A.A. ondersteunde in Akron, Ohio) en werden gematigd op basis van praktische ervaringen die gemeenschappelijk waren aan het herstel van alcoholisme onder de A.A.-leden van dat moment. Deze stappen werden voor het eerst gepubliceerd in Alcoholics Anonymous (New York 1939) en kregen een meer gedetailleerde behandeling in Twelve Steps and Twelve Traditions (New York 1953), beide geschreven door Bill W.

Met het weergeven hier van de S.L.A.A.-versie van de Twaalf Stappen, willen wij doen wat A.A. in gedachten had bij de eerste presentatie ervan in het boek Alcoholics Anonymous. Er hebben voldoende van ons aan deze Twaalf Stappen gewerkt om te kunnen spreken van een gemeenschappelijke ervaring in herstel van seks- en liefdeverslaving. Onze gemeenschap is echter nog steeds klein, en er lijken veel mensen te zijn die een vreselijke behoefte hebben aan de hoop die het twaalfstappenprogramma biedt. Wij hopen vurig dat gezinnen en anderen die lijden onder de verwoesting die wordt aangericht door een actieve seks- en liefdeverslaafde, zullen ophouden zichzelf verwijten te maken na het lezen van onze ervaringen in dit boek. Onze voornaamste zorg is echter dat de lijdende seks- en liefdeverslaafde door het twaalfstappenprogramma een weg kan vinden die zich afkeert van de zelfvernietiging van deze ziekte en het fundament legt voor geestelijk en emotioneel herstel.

Onze weergave heeft niet de bedoeling een volledige behandeling te zijn van de Twaalf Stappen vanuit het gezichtspunt van S.L.A.A. Toch streven wij ernaar ze te presenteren met genoeg nauwkeurigheid om de draagwijdte te kunnen aangeven van het herstel van seks- en liefdeverslaving dat wij ervaren hebben. Als u, terwijl u dit boek leest, denkt dat S.L.A.A. misschien een gemeenschap is die het waard is te overwegen voor uw eigen problemen, raden wij u aan, ook Alcoholics Anonymous (vooral de hoofdstukken 5 t/m 7) en Twelve Steps and Twelve Traditions te lezen. Ons is gebleken dat deze boeken, ondanks hun bij gelegenheid wat verouderde ideeën en taalgebruik, voor ons verrassend toepasselijk en bruikbaar zijn voor het aanwenden van de Twaalf Stappen bij seks- en liefdeverslaving. Wij lezen woorden als ‘onze verslaving’ en ‘seks- en liefdeverslaving’ in plaats van de directe verwijzingen naar alcoholisme in deze boeken. Hun actualiteit na een halve eeuw en hun toepasbaarheid op een andere, specifieke verslaving als die van ons zijn huldeblijken aan hun psychologisch en geestelijk inzicht en aan hun hoge schriftelijke kwaliteiten.

Eén ding is duidelijk. De Twaalf Stappen zoals die oorspronkelijk zijn gepubliceerd in Alcoholics Anonymous, voorzien in een uitgebreide en grondige benadering van het probleem van het omgaan met verslaving – seks- en liefdeverslaving inbegrepen. Onze dankbaarheid voor de inspanningen van de vroege A.A.-pioniers is zeer groot. Onze uitdrukking ervan kan alleen maar tekortschieten in eerbetoon aan hun enorme prestatie.


Uit: Anonieme seks- en liefdeverslaafden (Amsterdam 2003), Hoofdstuk 4. Copyright © 1986, 2003 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Toestemming voor publicatie aangevraagd 10531011.
De andere oprichter van A.A. was Dr. Bob (1879-1950). Alcoholics Anonymous is ook bekend als het Big Book van Alcoholics Anonymous; in het Nederlands vertaald als Het grote boek van de Anonieme Alcoholisten (Amsterdam, derde druk 1996). Twelve Steps and Twelve Traditions is in het Nederlands vertaald als Twaalf Stappen & Twaalf Tradities (Amsterdam 1996).