De Twaalf Tradities van S.L.A.A.


Dit zijn de Twaalf Tradities van de Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.):

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in S.L.A.A.
 2. Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals deze Macht in ons groepsgeweten tot uitdrukking gebracht mag worden. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet.
 3. Het enige vereiste voor S.L.A.A.-lidmaatschap is het verlangen te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks- en liefdeverslaving. Twee of meer willekeurige personen die samenkomen voor wederzijdse hulp in het herstellen van seks- en liefdeverslaving, mogen zich een S.L.A.A.-groep noemen, op voorwaarde dat zij als groep geen andere binding hebben.
 4. Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of S.L.A.A. als geheel raken.
 5. Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de seks- en liefdeverslaafde die nog lijdt.
 6. Een S.L.A.A.-groep of S.L.A.A. als geheel mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van S.L.A.A. aan lenen, opdat problemen rond geld, eigendom of aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere S.L.A.A.-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen.
 8. S.L.A.A. dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen.
 9. S.L.A.A. als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.
 10. S.L.A.A. heeft geen mening over aangelegenheden buiten S.L.A.A.; daarom mag de naam van S.L.A.A. nooit in enig publiek meningsverschil worden betrokken.
 11. Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio, tv, film, tv, internet en andere publieke media moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. Wij dienen de anonimiteit van alle mede-S.L.A.A.-leden met bijzondere zorg te beschermen.
 12. Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan.

Copyright © 1986, 2004 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
In aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De Twaalf Tradities van Alcoholics Anonymous luiden als volgt. 1) Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in A.A.. 2) Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals Deze zich in ons groepsgeweten tot uitdrukking mag brengen. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet. 3) Het enige vereiste voor A.A.-lidmaatschap is een verlangen te stoppen met drinken. 4) Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of A.A. als geheel raken. 5) Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de alcoholist die nog lijdt. 6) Een A.A.-groep mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van A.A. aan lenen, opdat problemen rond geld, eigendom en aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden. 7) Iedere A.A.-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen. 8) Alcoholics Anonymous dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen. 9) A.A. als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen. 10) Alcoholics Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten A.A.; daarom mag de naam van A.A. nooit in enig publiek meningsverschil worden betrokken. 11) Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio en film moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. 12) Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan. Twaalf Tradities copyright © 1976 A.A. World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De toestemming om de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities aan te passen en te herdrukken houdt niet in dat A.A. geaffilieerd is met dit programma. A.A. is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in verband met programma’s en activiteiten die het model van A.A. gebruiken, maar zich richten op andere problemen, brengt daarin geen verandering.