De Twaalf Stappen van S.L.A.A.


Dit zijn de Twaalf Stappen van de Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.):

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover seks- en liefdeverslaving – dat ons leven onbestuurbaar was geworden.
 2. Gingen geloven dat een Macht groter dan wijzelf onze geestelijke gezondheid kon herstellen.
 3. Namen het besluit onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij God begrepen.
 4. Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
 5. Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze misstappen.
 6. Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Maakten een lijst op van alle personen die wij schade hadden berokkend en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken.
 9. Maakten het waar mogelijk rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. Gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren erkenden wij dat onmiddellijk.
 11. Zochten door gebed en meditatie verbetering in ons bewuste contact met een Macht groter dan wijzelf, slechts biddend om Gods wil voor ons te kennen en de kracht die te volbrengen.
 12. Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan seks- en liefdeverslaafden te brengen en deze beginselen toe te passen op alle gebieden van ons leven.


Copyright © 1986, 2004 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
In aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De Twaalf Tradities van Alcoholics Anonymous luiden als volgt. 1) Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in A.A.. 2) Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals Deze zich in ons groepsgeweten tot uitdrukking mag brengen. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet. 3) Het enige vereiste voor A.A.-lidmaatschap is een verlangen te stoppen met drinken. 4) Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of A.A. als geheel raken. 5) Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de alcoholist die nog lijdt. 6) Een A.A.-groep mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van A.A. aan lenen, opdat problemen rond geld, eigendom en aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden. 7) Iedere A.A.-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen. 8) Alcoholics Anonymous dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen. 9) A.A. als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen. 10) Alcoholics Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten A.A.; daarom mag de naam van A.A. nooit in enig publiek meningsverschil worden betrokken. 11) Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio en film moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. 12) Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan. Twaalf Tradities copyright © 1976 A.A. World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De toestemming om de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities aan te passen en te herdrukken houdt niet in dat A.A. geaffilieerd is met dit programma. A.A. is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in verband met programma’s en activiteiten die het model van A.A. gebruiken, maar zich richten op andere problemen, brengt daarin geen verandering.