Anonieme seks- en liefdeverslaafden

Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) is een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten is ontwikkeld.

Een van de bronnen die wij aanspreken is onze bereidheid om te stoppen met het uitoefenen van ons persoonlijk kenmerkende verslavingsgedrag op dagelijkse basis. Daarnaast reiken leden in de gemeenschap elkaar de hand, brengen de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in de praktijk en zoeken een relatie met een hogere macht, om de vernietigende gevolgen tegen te gaan van een of meer verslavende gedragingen in verband met seksverslaving, liefdeverslaving, afhankelijkheid van romantische gehechtheid, emotionele afhankelijkheid of seksuele, sociale en emotionele anorexia.

Wij vinden een gemeenschappelijke noemer in onze obsessief-dwangmatige patronen, waardoor individuele verschillen in geslacht of seksuele voorkeur niet ter zake doen.