Andere programma’s

De volgende organisaties worden door Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) goedgekeurd noch aanbevolen; hun websites worden hier alleen gesignaleerd om de mogelijkheid te geven individueel kennis te nemen van andere herstelprogramma’s voor verslaving aan seks, liefde en relaties gebaseerd op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities (zie Website Richtlijn 7).

Andere ‘S’- en ‘L’-programma’s

Love Addicts Anonymous (L.A.A.)
Web: loveaddicts.org

Sex Addicts Anonymous (S.A.A.)
Web: www.saa-recovery.org

Sexaholics Anonymous (S.A.)
Web: www.sa-nederland.nl


Sexual Compulsives Anonymous (S.C.A.)
 Web: www.sca-recovery.org en www.anoniemeseksverslaafden.be


Sexual Recovery Anonymous (S.R.A.)
 Web: www.sexualrecovery.org

[ Naar boven ]


--------------------------------------------------------------------------------

Relatie- en partnerprogramma’s

•Co-Dependents Anonymous (CoDA)
 Web: www.codependents-anonymous.nl


•COSA
 Web: www.cosa-recovery.org

CoSex and Love Addicts Anonymous (CoSLAA)
 Web: www.coslaa.org


Recovering Couples Anonymous (R.C.A.)
 Web: www.recovering-couples.org


S-Anon Nederland
 Web: www.sanon.nl

•Kostbaar Vaatwerk, site voor en door partners van sexverslaafden
http://www.kostbaarvaatwerk.nl/

[ Naar boven ]


--------------------------------------------------------------------------------

Anonieme Alcoholisten (A.A.)

“In aanmerking genomen dat Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap is, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten (A.A.) is ontwikkeld, kan de A.A.-website een bron van ideeën zijn” (Website Richtlijn 9).

Nederland
 Anonieme Alcoholisten
 Web: www.aa-nederland.nl


België
 Anonieme Alcoholisten
 Web: www.aavlaanderen.org


Nederland (internationaal)
Alcoholics Anonymous
 Web: www.aa-netherlands.org


België (internationaal)
Alcoholics Anonymous
 Web: www.aa-europe.net/countries/belgium.htm


Wereldwijd
Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
 Web: www.aa.org

[ Naar boven ]


--------------------------------------------------------------------------------

Andere twaalfstappenprogramma’s

Twaalfstappenprogramma’s in Nederland
 Web: www.twaalfstappen.nl


Twaalfstappenprogramma’s in België
 Web: www.twaalfstappen.be


[ Naar boven ]

Links en adressen

Hebt U, als niet-verslaafde, belangstelling voor SLAA neem dan contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.)

Nederland

S.L.A.A. intergroep Nederland
Postbus 59539
1040 LA Amsterdam
Tel.: 06-55 50 66 90
Web: www.slaa-nederland.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postbankrekeningen:
NL84 INGB 0009 2275 73 (donaties, 7de Traditie, 60:40-sleutel)
NL71 INGB 0004 4247 55 (literatuur)

Internationaal (FWS)

The Augustine Fellowship,
Sex and Love Addicts Anonymous
Fellowship-Wide Services, Inc.
1550 NE Loop 410, Ste 118
San Antonio, TX 78209
Verenigde Staten
Tel.: 00 1 210 828 7900
Web: www.slaafws.org
E-mail: https://slaafws.org/contact

Internationaal online

SLAA Online Group
Web: www.slaaonline.org

Frankrijk

Dépendants affectifs et sexuels anonymes
Web: http://dasafrance.free.fr

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Anonyme Sex- und Liebessüchtige
Regio Duitsland
Web: www.slaa.de
Regio Oostenrijk en Zwitserland
Web: www.slaa.at

Italië

SLAA Italia (Italiaanse site)
Web: http://slaarome.weebly.com/ (engelstalige meetings in Rome)

Zweden

Anonyma Sex och Kärleksberoende
Web: www.slaa.se

Brazilië

Dependentes de Amor e Sexo Anônimos
Web: www.slaa.org.br


Anonieme Alcoholisten (A.A.)

“In aanmerking genomen dat Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap is, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten (A.A.) is ontwikkeld, kan de A.A.-website een bron van ideeën zijn” (Website Richtlijn 9).


 

De Twaalf Tradities van S.L.A.A.


Dit zijn de Twaalf Tradities van de Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.):

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in S.L.A.A.
 2. Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals deze Macht in ons groepsgeweten tot uitdrukking gebracht mag worden. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet.
 3. Het enige vereiste voor S.L.A.A.-lidmaatschap is het verlangen te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks- en liefdeverslaving. Twee of meer willekeurige personen die samenkomen voor wederzijdse hulp in het herstellen van seks- en liefdeverslaving, mogen zich een S.L.A.A.-groep noemen, op voorwaarde dat zij als groep geen andere binding hebben.
 4. Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of S.L.A.A. als geheel raken.
 5. Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de seks- en liefdeverslaafde die nog lijdt.
 6. Een S.L.A.A.-groep of S.L.A.A. als geheel mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van S.L.A.A. aan lenen, opdat problemen rond geld, eigendom of aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere S.L.A.A.-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen.
 8. S.L.A.A. dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen.
 9. S.L.A.A. als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.
 10. S.L.A.A. heeft geen mening over aangelegenheden buiten S.L.A.A.; daarom mag de naam van S.L.A.A. nooit in enig publiek meningsverschil worden betrokken.
 11. Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio, tv, film, tv, internet en andere publieke media moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. Wij dienen de anonimiteit van alle mede-S.L.A.A.-leden met bijzondere zorg te beschermen.
 12. Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan.

Copyright © 1986, 2004 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
In aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De Twaalf Tradities van Alcoholics Anonymous luiden als volgt. 1) Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in A.A.. 2) Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals Deze zich in ons groepsgeweten tot uitdrukking mag brengen. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet. 3) Het enige vereiste voor A.A.-lidmaatschap is een verlangen te stoppen met drinken. 4) Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of A.A. als geheel raken. 5) Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de alcoholist die nog lijdt. 6) Een A.A.-groep mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van A.A. aan lenen, opdat problemen rond geld, eigendom en aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden. 7) Iedere A.A.-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen. 8) Alcoholics Anonymous dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen. 9) A.A. als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen. 10) Alcoholics Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten A.A.; daarom mag de naam van A.A. nooit in enig publiek meningsverschil worden betrokken. 11) Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio en film moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. 12) Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan. Twaalf Tradities copyright © 1976 A.A. World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De toestemming om de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities aan te passen en te herdrukken houdt niet in dat A.A. geaffilieerd is met dit programma. A.A. is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in verband met programma’s en activiteiten die het model van A.A. gebruiken, maar zich richten op andere problemen, brengt daarin geen verandering.

 

 

De Twaalf Stappen van S.L.A.A.


Dit zijn de Twaalf Stappen van de Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.):

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover seks- en liefdeverslaving – dat ons leven onbestuurbaar was geworden.
 2. Gingen geloven dat een Macht groter dan wijzelf onze geestelijke gezondheid kon herstellen.
 3. Namen het besluit onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij God begrepen.
 4. Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
 5. Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze misstappen.
 6. Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Maakten een lijst op van alle personen die wij schade hadden berokkend en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken.
 9. Maakten het waar mogelijk rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. Gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren erkenden wij dat onmiddellijk.
 11. Zochten door gebed en meditatie verbetering in ons bewuste contact met een Macht groter dan wijzelf, slechts biddend om Gods wil voor ons te kennen en de kracht die te volbrengen.
 12. Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan seks- en liefdeverslaafden te brengen en deze beginselen toe te passen op alle gebieden van ons leven.


Copyright © 1986, 2004 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
In aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De Twaalf Tradities van Alcoholics Anonymous luiden als volgt. 1) Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in A.A.. 2) Voor ons gemeenschappelijke doel, als groep, bestaat er slechts één uiteindelijk gezag: een liefhebbende God zoals Deze zich in ons groepsgeweten tot uitdrukking mag brengen. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren; zij besturen niet. 3) Het enige vereiste voor A.A.-lidmaatschap is een verlangen te stoppen met drinken. 4) Iedere groep behoort autonoom te zijn, behalve in aangelegenheden die andere groepen of A.A. als geheel raken. 5) Iedere groep heeft slechts één hoofddoel: haar boodschap te brengen aan de alcoholist die nog lijdt. 6) Een A.A.-groep mag nooit enige verwante voorziening of onderneming buiten haar goedkeuren, financieren of er de naam van A.A. aan lenen, opdat problemen rond geld, eigendom en aanzien ons niet van ons hoofddoel afleiden. 7) Iedere A.A.-groep behoort volledig in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buiten af te wijzen. 8) Alcoholics Anonymous dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen speciale medewerkers in dienst nemen. 9) A.A. als zodanig mag nooit worden georganiseerd; maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen. 10) Alcoholics Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten A.A.; daarom mag de naam van A.A. nooit in enig publiek meningsverschil worden betrokken. 11) Onze gedragslijn inzake public relations is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie; op het vlak van pers, radio en film moeten wij altijd persoonlijke anonimiteit in acht nemen. 12) Anonimiteit is het spirituele fundament van al onze tradities; zij herinnert ons er steeds aan principes voor persoonlijke belangen te laten gaan. Twaalf Tradities copyright © 1976 A.A. World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd met toestemming 10531011.
De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De toestemming om de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities aan te passen en te herdrukken houdt niet in dat A.A. geaffilieerd is met dit programma. A.A. is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in verband met programma’s en activiteiten die het model van A.A. gebruiken, maar zich richten op andere problemen, brengt daarin geen verandering.

 

Seksverslaving en liefdeverslaving: 40 vragen voor zelfdiagnose

De vragenlijst is opgesteld om te gebruiken als leidraad bij het nagaan of u mogelijk lijdt aan seks- en liefdeverslaving. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als een onfeilbare diagnosemethode, noch geeft een ontkennende beantwoording van de vragen u de garantie dat de verslaving bij u niet aanwezig is. Veel seks- en liefdeverslaafden hebben steeds wisselende gedragspatronen, waardoor de manier waarop zij de vragen lezen en beantwoorden zeer kan verschillen. Desondanks hebben we ontdekt dat korte, puntige vragen als instrument voor zelfdiagnose vaak net zo effectief zijn als lange uiteenzettingen over wat seks- en liefdeverslaving is. We zijn ons ervan bewust dat de diagnose van seks- en liefdeverslaving een zaak is die zeer serieus genomen moet worden en die zeer persoonlijk is. We hopen dat deze vragen u daarbij kunnen helpen.

Vragenlijst

 

 

Wat is seks- en liefdeverslaving?

Wij in S.L.A.A. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seks- en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger.

Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben en het idee los te laten dat wij die met succes onder controle kunnen houden op basis van onze eigen wil alleen. Toegevend dat wij machteloos staan tegenover deze aandoening, stoppen wij met ons verslavingsgedrag, richten ons tot een Macht groter dan wijzelf om ons te leiden, maken het goed waar wij anderen kwaad hebben gedaan en bouwen ons leven weer op, fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel.

 


Uit de brochure ‘Suggestions for Newcomers’. Copyright © 1985, 2003 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Toestemming voor publicatie aangevraagd 10531011.

 

 

 

 

Subcategorieën