Afdrukken

Andere programma’s

De volgende organisaties worden door Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) goedgekeurd noch aanbevolen; hun websites worden hier alleen gesignaleerd om de mogelijkheid te geven individueel kennis te nemen van andere herstelprogramma’s voor verslaving aan seks, liefde en relaties gebaseerd op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities (zie Website Richtlijn 7).

Andere ‘S’- en ‘L’-programma’s

Love Addicts Anonymous (L.A.A.)
Web: loveaddicts.org

Sex Addicts Anonymous (S.A.A.)
Web: www.saa-recovery.org

Sexaholics Anonymous (S.A.)
Web: www.sa-nederland.nl


Sexual Compulsives Anonymous (S.C.A.)
 Web: www.sca-recovery.org en www.anoniemeseksverslaafden.be


Sexual Recovery Anonymous (S.R.A.)
 Web: www.sexualrecovery.org

[ Naar boven ]


--------------------------------------------------------------------------------

Relatie- en partnerprogramma’s

•Co-Dependents Anonymous (CoDA)
 Web: www.codependents-anonymous.nl


•COSA
 Web: www.cosa-recovery.org

CoSex and Love Addicts Anonymous (CoSLAA)
 Web: www.coslaa.org


Recovering Couples Anonymous (R.C.A.)
 Web: www.recovering-couples.org


S-Anon Nederland
 Web: www.sanon.nl

•Kostbaar Vaatwerk, site voor en door partners van sexverslaafden
http://www.kostbaarvaatwerk.nl/

[ Naar boven ]


--------------------------------------------------------------------------------

Anonieme Alcoholisten (A.A.)

“In aanmerking genomen dat Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap is, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten (A.A.) is ontwikkeld, kan de A.A.-website een bron van ideeën zijn” (Website Richtlijn 9).

Nederland
 Anonieme Alcoholisten
 Web: www.aa-nederland.nl


België
 Anonieme Alcoholisten
 Web: www.aavlaanderen.org


Nederland (internationaal)
Alcoholics Anonymous
 Web: www.aa-netherlands.org


België (internationaal)
Alcoholics Anonymous
 Web: www.aa-europe.net/countries/belgium.htm


Wereldwijd
Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
 Web: www.aa.org

[ Naar boven ]


--------------------------------------------------------------------------------

Andere twaalfstappenprogramma’s

Twaalfstappenprogramma’s in Nederland
 Web: www.twaalfstappen.nl


Twaalfstappenprogramma’s in België
 Web: www.twaalfstappen.be


[ Naar boven ]