Anonieme seks- en liefdeverslaafden

Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) is een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities georiënteerde gemeenschap, gebaseerd op het model dat door Anonieme Alcoholisten is ontwikkeld.

Een van de bronnen die wij aanspreken is onze bereidheid om te stoppen met het uitoefenen van ons persoonlijk kenmerkende verslavingsgedrag op dagelijkse basis. Daarnaast reiken leden in de gemeenschap elkaar de hand, brengen de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in de praktijk en zoeken een relatie met een hogere macht, om de vernietigende gevolgen tegen te gaan van een of meer verslavende gedragingen in verband met seksverslaving, liefdeverslaving, afhankelijkheid van romantische gehechtheid, emotionele afhankelijkheid of seksuele, sociale en emotionele anorexia.

Wij vinden een gemeenschappelijke noemer in onze obsessief-dwangmatige patronen, waardoor individuele verschillen in geslacht of seksuele voorkeur niet ter zake doen.

 

 

 

Tips verzameld bij de Wereld Service  (S.L.A.A. Fellowship Worldwide Service (F.W.S.)

SLAA Nederland maakt onderdeel uit van een wereldwijde gemeenschap, S.L.A.A. Wereld Service, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in San Antonio, Verenigde Staten.                                                   (S.L.A.A. Fellowship Worldwide Service (F.W.S.), https://slaafws.org/)

S.L.A.A. Intergroep Nederland stuurt sinds 2015 een gedelegeerde naar de Jaarlijkse Zakenvergadering (JZV) (Annual Business Meeting, ABM) in Boston, waar zaken aan de orde komen die de S.L.A.A. gemeenschap als geheel aangaan.

Deelname aan de JZV levert ook een schat aan nieuwe ideeën op. Op deze pagina geven we een overzicht van de internationale commissies die zich buigen over vragen waar S.L.A.A. leden/ lokale groepen misschien mee worstelen.

Deze commissies zijn te bereiken via https://slaafws.org/conference

 1. Hoe ga je om met problemen in jouw groep?

Elke groep is autonoom (Traditie Vier) en dus vrij om haar eigen keuzes te maken. S.L.A.A. kent geen “bestuur” dat kan ingrijpen bij problemen. Toch zijn er een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken wanneer er problemen zijn in jouw S.L.A.A. groep:

 1. Ervaringen van andere S.L.A.A. groepen: Op de S.L.A.A. F.W.S. website is een pagina (https://slaafws.org/tq-search/  waar antwoord staat op veel gestelde vragen. Er komen kwesties aan de orde als: hoe ga je om met ongewenst taalgebruik in een meeting? Hoe ga je om met meetings die bepaalde groepen uitsluiten?

Je kunt dergelijke vragen stellen aan een commissie genaamd Conference Steps, Traditions and Concepts Committee (CSTCC). Zij geeft advies aan de hand van de Twaalf Stappen, Tradities en Concepten. Antwoorden zijn op bovenstaande pagina te vinden, samen met een zoekfunctie. 

 1. Protocol bij stemmen: De Wereld Service kent een trage, zorgvuldige besluitvorming om het spirituele karakter van de Zaken Vergadering te waarborgen. Die zorgvuldige besluitvorming kan je ook in je eigen groep toepassen. Over elk onderwerp waarover geen unanimiteit is, wordt drie keer gestemd. Na elke stemronde mogen drie leden van de minderheidsgroep hun mening toelichten, om ervoor te zorgen dat de minderheid gehoord wordt. Pas wanneer er na drie stemrondes een twee derde meerderheid is, wordt een voorstel aangenomen of afgewezen.
 1. Spiritual Reminder (spirituele herinnering): bij een Zaken Vergadering wordt een fellow/fella aangesteld als spiritual reminder. Hij of zij kan om een time-out vragen van 30 of 60 seconden, waarin iedereen volmaakt stilte betracht om het contact met de Hogere Macht te herstellen. De dertig seconden regel wordt toegepast op gespannen momenten, zoals bij te verhitte discussies.

 

 1. Groepsinventaris: een S.L.A.A. groep kan een groepsinventaris houden om te evalueren hoe het de groep gaat. Wordt het oorspronkelijke doel (de verslaafde helpen die nog lijdt) bereikt? Hoe goed is de samenwerking, hoe veilig de sfeer, wordt er voldoende service gedaan, waarom haken leden af of komen ze er juist bij?

De vragenlijst van deze groepsinventaris is overgenomen van de A.A. en te verkrijgen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (in het Engels).

 1. Hoe kan je het herstel van jezelf bevorderen?

Elke verslaafde die het verlangen heeft om te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks- en liefdeverslaving is welkom in een S.L.A.A. bijeenkomst.

Sommige mensen hebben genoeg aan de bijeenkomsten, maar vaak is het nodig dat je met een sponsor aan de slag gaat om nuchter te worden en te blijven (en om bijvoorbeeld actief te kunnen zijn in een thuisgroep of de Intergroep). Een sponsor is een ervaren, nuchter S.L.A.A. lid dat zelf met een sponsor door de Twaalf Stappen is gegaan en die zijn of haar ervaring, kracht en hoop deelt met een nieuwkomer. Een nieuwkomer kan een nuchter en inspirerend S.L.A.A. lid vragen of zij/hij wil sponsoren.  Er bestaan verschillende manieren voor sponsoring, zoals H.O.W. (honest, open-minded and willing) of de Big Book methode.

S.L.A.A. Intergroep Nederland beheert geen lijst van ‘goedgekeurde sponsors’, omdat elke groep autonoom is. Zijn er in jouw groep geen beschikbare sponsors, dan is het advies om eens bij een andere groep te gaan kijken. Ook kun je bij S.L.A.A. Nederland vragen of zij groepen weten waar sponsors beschikbaar zijn.

(Nb: voor vrouwen is er landelijke telefoonlijst met te bellen fella’s, waarop ook enkele sponsors staan. Bel S.L.A.A. info telefoon).

Wanneer je geen sponsors in de buurt hebt, bestaat de mogelijkheid om met een groep door de stappen heen te gaan. Deze methode heet de “Companion to Chapter Four of the Basic Tekst of SLAA”. Daarnaast is er een concept beschikbaar van de S.L.A.A. Steps Questions Workbook.

Beide concepten zijn in het Engels verkrijgbaar bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .           Vragen hierover kun je ook stellen aan de Conference Sponsorship Committee (CSC) in de V.S.

 1. Wat kan je doen als weinig groepsleden servicewerk willen doen?

De Conference Service Commissie onderzoekt hoe je kunt stimuleren tot service werk. De commissie geeft een aantal tips:

 1. Herstel bevorderend: servicewerk is belangrijk gereedschap om in herstel te blijven. Alle mensen met tien tot vijftien jaar nuchterheid zeggen dat dit mede komt door het vele servicewerk
 1. Deel je ervaring: vertel je sponsees over je servicewerk en wat het je oplevert. Een goed voorbeeld doet volgen.
 1. Je kunt service als voorwaarde stellen aan een sponsee: “Wanneer je geen servicewerk doet, kan ik je niet sponsoren. Je moet service doen om nuchter te blijven.”
 1. In andere fellowships bestaan ‘service sponsors’, actieve ervaren fellows die nieuwe mensen in het service werk begeleiden.

 

 1. Groepsinventaris: organiseer als groep van tijd tot tijd een inventaris om te zien hoe gezond de groep is.
 1. Intergroep: stimuleer mensen om naar de Intergroep te komen, door bijvoorbeeld de functie van groepsvertegenwoordiger in te vullen, groepsgenoten te stimuleren een Intergroep bij te wonen en/of om bijvoorbeeld literatuur op te halen.
 1. Hoe houd je mensen betrokken bij je groep?

De commissie Ledenbehoud (Conference Member Retention Commissie, CMRC) richt zich op de vraag: hoe houd je oldtimers betrokken bij S.L.A.A. en hoe voorkom je dat veteranen na herstel verdwijnen?

Bijvoorbeeld door:

 1. Sociale activiteiten: Het organiseren van sociale activiteiten naast meetings, om leden actief betrokken te houden en hun relatie met S.L.A.A. te bevorderen, zoals een kampeerweekend.
 2. Gezellige (leuke/ relaxte) meetings voor mensen die lang in het programma zitten. Zoals iemand het formuleerde: “Deze bijeenkomsten zijn niet voor nieuwkomers die willen uithuilen over hun problemen”. Bedoeld worden bijeenkomsten als de A.A. Gong Show (een talentenshow voor de aller slechtste acts), true or dare spelletjes of om een bijeenkomst waar shares afgesloten worden met een live muziekje.
 3. Stappenmeetings waar uitgebreid wordt gewerkt aan de stappen, in plaats van ‘getting current’ (de meer ‘dagelijkse gang van zaken’). Meer diepgang: het uitspreken van hoe het gaat op dieper niveau.
 4. Co-sponsoring groepen: In Engeland bestaan aparte bijeenkomsten van oldtimers die elkaar sponsoren in groepjes van drie of vier mensen. Daar kunnen oldtimers met lang herstel op             hetzelfde niveau delen.
 5. Gezonde relatie meetings opzetten (Healthy relation meetings). Speciaal voor lotgenoten die klaar zijn voor een relatie/ om te gaan daten of in een relatie zijn.
 6. Het blijven vieren van de jaren van nuchterheid van oldtimers
 7. Partner bijeenkomsten organiseren voor partners, bijvoorbeeld met een S.L.A.A. spreker.
 8. Meerdere generaties sponsorontmoetingen: dus van jouw sponsor met mensen die jij gesponsord hebt en mensen die zij sponsoren etc.
 9. Groep steun /groepssponsoring: een oldtimer bezoekt (enige tijd) een groep met weinig herstel om die groep te helpen met kracht, hoop en herstel.
 10. Bezoek andere Twaalf Stappen fellowships: nodig oudgedienden uit om andere fellowships te vertellen over seksverslaving. Veel mensen zullen zich daarin herkennen en zich bij het S.L.A.A. programma voegen.
 11. Aanwezig en actief blijven: wees zelf een voorbeeld, door als oudgediende actief te blijven in je groep
 12. De Verantwoordelijkheidsgelofte (Responsibility Pledge) van A.A.: lees de gelofte voor in de meeting: “Ik ben verantwoordelijk… Wanneer iemand ergens vraagt om hulp, wil ik dat de steun van S.L.A.A. er altijd is. En daarvoor ben ik verantwoordelijk.”
 1. Hoe kan je de bijeenkomst aanpassen aan verschillen in de groep?

In de webwinkel vind je een gratis ‘Startpakket voor nieuwe groepen’.

Maar er bestaan binnen de S.L.A.A. meerdere groepsvormen. De Conferentie Commissie Diversiteit (Conference Diversity Committee (CDC) houdt zich bezig met diversiteit binnen de S.L.A.A. De commissie fungeert als vraagbaak. Zij beheert een catalogus met verschillende meeting formats (de formele opzet van hoe een groepsbijeenkomst verloopt). Formats onder andere over seksuele en emotionele anorexia, gezonde relaties, fantasieverslaving, stappenmeetings enzovoort. Deze teksten zijn in het Engels. Ze zijn op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Mocht je zelf een format hebben vertaald, of een eigen opzet voor een bijeenkomst hebben  ontwikkeld die interessant is voor andere groepen, laat het ons via dit mailadres (vertaalcommissie) weten.

 1. Hoe kan je als groep de verslaafde bereiken die nog lijdt?

Gratis folders en posters zijn op de website van S.L.A.A. Nederland te downloaden via de webshop.

Dit informatiemateriaal kan worden verspreid onder hulpverleners als maatschappelijk werk, wijkopbouwwerk, verslavingsklinieken, ziekenhuizen, gevangenissen, kerken, twaalfstappen locaties, schooldecanen, hogescholen en universiteiten, GGZ en huisartsen.

Het gaat om de folders “Voor de professionele hulpverlener: Informatie over S.L.A.A.” en “Verslaafd aan seks? Verslaafd aan liefde?” 

Daarnaast zijn er bij S.L.A.A. Wereld Service diverse commissies die (Engelstalig) materiaal ontwikkelen.

 1. De commissie Ziekenhuizen en Instituties (Conference Hospitals and Institutions Committee (CHIC) probeert verslaafden in klinieken te bereiken. Daarvoor is een starters kit beschikbaar met voorbeeldbrieven.
 2. De commissie Publieke Informatie (Conference Public Information Committee (CPIC) verzamelt voorlichtingsmateriaal om dit beschikbaar te stellen aan groepen en personen. Ook geeft de commissie voorlichting over seksverslaving aan geestelijk verzorgers in het leger.

Mocht je op dit vlak iets willen ondernemen of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met S.L.A.A. Intergroep Nederland via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact en Bijeenkomsten

De bijeenkomsten en groepen zijn bedoeld voor mensen die willen werken aan het herstel van sex- en liefdeverslaving.

S.L.A.A. beschermt de anonimiteit van haar leden met bijzondere zorg. Daarom zijn de bijeenkomsten gesloten voor buitenstaanders en voor hen die alleen nieuwsgierig zijn. Iedereen echter die vreest een probleem te hebben met seks- en liefdeverslaving is welkom, op voorwaarde dat de anonimiteit wordt gerespecteerd van de personen die op de bijeenkomst aanwezig zijn.

Contact info voor seks- en liefdeverslaafden: S.L.A.A. intergroep Nederland, Postbus 59539, 1040 LA Amsterdam
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 06-55 50 66 90

Niet-verslaafden die belangstelling hebben voor SLAA kunnen contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kijk ook op Online Meetings

 


SLAA Intergroep, taken en diensten

Wat is de SLAA Intergroep?

De SLAA Intergroep Nederland (en Vlaanderen) is het landelijk overleg van de verschillende lokale SLAA groepsbijeenkomsten.

De Intergroep legt verantwoording af aan de lokale groepen en onderhoudt het contact met de SLAA Wereld Service in de Verenigde Staten.

De Intergroep werd opgericht in 1996 als samenwerkingsplatform van de twee SLAA groepen in Amsterdam. Inmiddels telt Nederland/België (Antwerpen) ruim twintig SLAA bijeenkomsten.

Elke SLAA groep heeft het recht om een groepsvertegenwoordiger (GV) af te vaardigen naar de Intergroep. Deze groepsvertegenwoordigers brengen verslag uit van hun eigen groepsbijeenkomst aan de Intergroep en vice versa. De GV’s denken mee over SLAA organisatie op landelijk niveau (en soms op internationaal niveau).

Open vergaderingen voor SLAA leden

SLAA leden zijn altijd welkom om een Intergroep vergadering bij te wonen (na overleg met hun groep en sponsor). Zie informatie onderaan deze pagina.

Ervaren SLAA leden kunnen hun diensten aanbieden aan de Intergroep indien het groepsgeweten het daar mee eens kan zijn.

Samenstelling Intergroep

De Intergroep kiest uit de groepsvertegenwoordigers die zich beschikbaar stellen (en uit andere ervaren SLAA leden) dienaren om service te doen:

Voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur)

En de andere service posities zoals telefooncontact, literatuurpersoon, webwinkel, vertaalcommissie, conventie, postbus, publieke informatie, web beheer etc.

*********************************************************************

De Intergroep ondersteunt de lokale groepen ‘om de verslaafde te bereiken die nog lijdt’. (Traditie Vijf).

**********************************************************************

Wat doet de Intergroep:

De Intergroep houdt zich naast het steunen van lokale groepen bezig met:

 • Beheer website, mailbox en postbus SLAA Nederland;
 • Webwinkel: verkoop van boeken, brochures, folders, chips
 • Literatuurvoorraad: de in-en verkoop Engelstalige en Nederlandstalige literatuur, boeken, brochures en folders
 • Telefoonnummer: direct telefonisch contact voor informatie
 • Mailbox website : emailadres voor vragen en doorverwijzing
 • Groepenlijst Nederland/Vlaanderen: actualiseren
 • Vertaalcommissie: vertalen literatuur in het Nederlands/ drukken SLAA boek en folders
 • Conventie: de organisatie van de jaarlijkse landelijke bijeenkomst als ontmoetingsplek om veilig te kunnen delen over verslaving en herstel.
 • Werkgroep Publiek Informatie (WPI) : het beantwoorden van vragen van media, hulpverleners, deskundigen en belangstellenden over seks- en liefdeverslaving
 • Wereld Service: afgevaardigde Nederland/Vlaanderen – als mogelijk - gaat naar de Internationale Jaarlijkse Zakenvergadering ( Annual Business Meeting) van SLAA Wereld Diensten Bureau (Fellowship Worldwide Services (FWS) voor service op internationaal niveau
 • Afdracht Zevende Traditie: Intergroep regelt namens een deel van de lokale groepsbijeenkomsten de 40/60 procent sleutel: afdracht aan de Wereld Service ‘voor hen die nog lijden’.

Frequentie vergaderingen

S.L.A.A. Intergroep Nederland/Vlaanderen komt vier keer per jaar in Utrecht bij elkaar: op de laatste zaterdag van februari, mei, augustus en november.

Welkom en contact

Elk S.L.A.A. fella/fellow is van harte welkom, echter heeft zonder functie binnen de Inter geen stemrecht.

Heb je interesse en/of vragen: neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hebben regelmatig behoefte aan SLAA leden voor service: welkom….

In onze webshop is nu de nieuwste vertaling van "Sex and Love Addicts Anonymous" beschikbaar. Klik om te bestellen

N.B. Nieuwe gebruikers van de webshop kunnen mogelijk problemen ondervinden bij het plaatsen van een bestelling.  Als zich dat onverhoopt voordoet kunt U contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan proberen wij een oplossing te vinden. Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem op te lossen.

De Twaalf Concepten voor werelddienst van S.L.A.A.*

Dit zijn de Twaalf Concepten van de Anonieme Seks- en Liefdeverslaafden (S.L.A.A.):

 

 1. De uiteindelijke verantwoordelijkheid en het hoogste gezag voor de S.L.A.A.-werelddiensten liggen altijd bij het gemeenschappelijk geweten van onze gehele gemeenschap.
 2. De Jaarlijkse Zakelijke Conferentie is gedelegeerd als de stem en het geweten van onze wereldwijde diensten en van S.L.A.A. als geheel.
 3. Om effectief leiderschap te creëren heeft elk onderdeel van S.L.A.A. – de Conferentie, Dagelijks Bestuur , stafpersoneel en comités – het “Beslissingsrecht”.
 4. Het “Deelnemingsrecht” wordt gehandhaafd door leden van de gemeenschap een stem te geven op het niveau waar ze gezien worden als vertrouwde dienaren.
 5. Het “Recht op beroep” verzekert ons ervan dat de mening van minderheden gehoord wordt en persoonlijke grieven zorgvuldig in overweging genomen worden.
 6. De Conferentie erkent dat het belangrijkste initiatief en de actieve verantwoordelijkheid voor de meeste werelddiensten moet liggen bij de beheerders van de Conferentie die samen het Dagelijks Bestuur vormen.
 7. De statuten en verordeningen van de gemeenschap zijn wettelijke instrumenten, waar-door de beheerders de macht hebben om de werelddiensten te leiden en te besturen. Al-hoe¬wel het Conferentiecharter een wettelijk document is, steunt het op de tradities en op de geldelijke middelen van S.L.A.A. om doelmatig te zijn.
 8. De beheerders zijn de belangrijkste ontwerpers van en toezichthouders op het algemene beleid en de financiën. Zij houden als bewakers zicht op de los opgezette of doorlopende actieve diensten inclusief het stafpersoneel dat ze mogen aanstellen.
 9. Goede dienstleiders, met daarbij een verantwoorde en passende methode om ze te kiezen, zijn op alle niveaus onmisbaar voor ons toekomstig functioneren en onze veiligheid. Het belang¬rijkste werelddienstleiderschap moet liggen bij de beheerders, leden van de Confe¬rentie die optreden als het Dagelijks Bestuur.
 10. Iedere verantwoordelijkheid voor een dienst moet in overeenstemming zijn met een even groot dienstgezag: de reikwijdte van het gezag moet altijd duidelijk bepaald worden door de traditie, door een beslissing, door een specifieke taakbeschrijving of door een toepasselijke charter of verordening.
 11. De beheerders moeten worden bijgestaan worden door de best mogelijke comités, stafleden en raadgevers. Hun samenstelling, kwalificaties, wijze van aanstelling, het rotatiesysteem en hun rechten en plichten worden altijd met serieuze aandacht bekeken.
 12. De Jaarlijkse Zakelijke Conferentie zal de geest van de S.L.A.A.-traditie in acht nemen:

a. Zij draagt er zorg voor dat de Conferentie nooit de zetel van gevaarlijke rijkdom of macht kan worden;
b. Haar voorzichtige financiële beginsel is dat er voldoende werkkapitaal plus voldoen-de reserves zijn;
c. Geen enkel conferentielid zal ooit met onbepaald gezag over anderen bekleed worden;
d. Alle belangrijke beslissingen zullen genomen worden na overleg, stemming en, zo mogelijk, grotendeels unaniem;
e. Haar daden zullen nooit een persoonlijke bestraffing zijn of een aansporing tot een openbaar meningsverschil;
f. Zij zal nooit optreden als het bestuur van S.L.A.A., en zij zal, net zoals de gemeen-schap die zij dient, in denken en doen altijd democratisch blijven.

*©2015 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc. Alle rechten voorbe-houden. De Twaalf Concepten van Alcoholic Anonymous zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (“AAWS”). De toestemming om de Twaalf Concepten aan te passen betekent niet dat Alcoholics Anonymous geaffilieerd is met dit programma. A.A. is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Concepten in verband met programma’s en activiteiten die het model van A.A. gebruiken, maar zich richten op andere problemen, of die buiten de context van A.A. toegepast worden, brengt daarin geen verandering.

[1] Annual Business Conference georganiseerd door S.L.A.A. Fellowship-Wide Services, Inc.
[1] Board of Trustees van S.L.A.A. F.W.S.
[1] By-Laws

Ondervindt u problemen met bestellen? Neem dan contact op met de webmaster via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestelprocedure SLAA Literatuur

 • Maak een keuze uit de categorieën.
 • Kies een artikel. Het aantal is aan te passen door op + of – te klikken.
 • Klik op “In Winkelwagen”
 • Klik vervolgens op “Verder winkelen” of “Toon winkelwagen”
 • Als U klaar bent met bestellen klikt U op “Toon winkelwagen”
   
  Bent U al geregistreerd op onze site?
 • Geef bij “Ik ben al geregistreerd” Uw naam en wachtwoord in en klik vervolgens op “inloggen”.
   
  Bent U nog niet geregistreerd op onze site?
 • Klik op “Toevoegen/bewerken informatie factuuradres".
 • Vul in bij “klantinformatie” de 'getoonde naam', de 'gebruikersnaam' en het 'wachtwoord'.
 • Vul bij “faktuur aan” de gevraagde gegevens in. Velden met een * zijn verplicht.
 • Vink aan: “Ik ga accoord met de leveringsvoorwaarden”
 • Klik op “Registreren en afrekenen”
 • Er komt een scherm met “Info Registratie afgerond"

   
 • Als het verzendadres afwijkt van het faktuuradres kunt U dit ingeven bij “Toevoegen/bewerken verzendadres”

   
 • Klik op "Bevestig Bestelling”
 • Er komt een scherm met “Info bericht verzonden”, “Bedankt voor Uw bestelling” met de gegevens over de door U geplaatste bestelling.

Subcategorieën