Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Niet mijn, maar uw wil geschiede.

De herkomst van het Gebed om kalmte lijkt niet zeker. In Alcoholics Anonymous Comes of Age. A Brief History of A.A. worden er de volgende alinea’s aan gewijd:

Net voordat Ruth [Ruth Hock, niet-alcoholiste en A.A.’s eerste Nationale Secretaris] wegging [begin 1942], werd een kranteknipsel waarvan de inhoud beroemd zou worden onder onze aandacht gebracht door een New-Yorks lid, Jack de krantenman. Het was een rouwadvertentie uit een New-Yorkse krant. Onder het gewone bericht over de overledene verschenen de volgende woorden: “God, schenk ons de kalmte om te aanvaarden wat wij niet kunnen veranderen, moed om te veranderen wat wij kunnen veranderen, en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.”

Nog nooit hadden wij zoveel A.A. gezien in zo weinig woorden. Terwijl Ruth en ik [Bill W.] het gebed stonden te bewonderen en ons afvroegen hoe wij het konden gebruiken, kwam onze vriend Howard het kantoor binnenlopen. Instemmend met onze gedachten riep hij uit, “We moeten dit op kaartjes laten drukken en bij alle post stoppen die hier de deur uit gaat. Ik betaal de eerste drukkosten.” Jarenlang hebben we zijn suggestie opgevolgd, en met verbazingwekkende snelheid raakte het Gebed om kalmte in algemeen gebruik en nam het zijn plaats in naast onze twee andere favorieten, het Onze Vader en het Gebed van St. Franciscus.

Niemand kan met zekerheid zeggen wie het Gebed om kalmte oorspronkelijk heeft geschreven. Sommigen zeggen dat het van de oude Grieken komt; anderen denken dat het uit de pen van een anonieme Engelse dichter vloeide; weer anderen stellen dat het is geschreven door een Amerikaanse marineofficier; en Jack Alexander [een bevriende journalist van de vroege A.A.], die de zaak eens onderzocht, schrijft het toe aan de eerwaarde Reinhold Niebuhr van het Union Theological Seminary. Hoe dan ook, we hebben het gebed en het wordt dagelijks duizenden keren gezegd. Wij rekenen de schrijver ervan tot onze grote weldoeners.

 


Uit: Alcoholics Anonymous Comes of Age. A Brief History of A.A. (New York 1957), blz. 196. Copyright © 1957, 1985 A.A. World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Het Gebed om kalmte is nu te vinden in A.A.’s Twaalf Stappen & Twaalf Tradities (Amsterdam 1996), blz. 27 en blz. 106, en in Anonieme seks- en liefdeverslaafden (Amsterdam 2003), Hoofdstuk 4; het Gebed van St. Franciscus in Twaalf Stappen & Twaalf Tradities, blz. 82.