Contact en Bijeenkomsten

De bijeenkomsten en groepen zijn bedoeld voor mensen die willen werken aan het herstel van sex- en liefdeverslaving.

S.L.A.A. beschermt de anonimiteit van haar leden met bijzondere zorg. Daarom zijn de bijeenkomsten gesloten voor buitenstaanders en voor hen die alleen nieuwsgierig zijn. Iedereen echter die vreest een probleem te hebben met seks- en liefdeverslaving is welkom, op voorwaarde dat de anonimiteit wordt gerespecteerd van de personen die op de bijeenkomst aanwezig zijn.

Contact info voor seks- en liefdeverslaafden: S.L.A.A. intergroep Nederland, Postbus 59539, 1040 LA Amsterdam
E-mail: info@slaa-nederland.nl Telefoon: 06-55 50 66 90

Niet-verslaafden die belangstelling hebben voor SLAA kunnen contact opnemen met publieksinfo@slaa-nederland.nl

Zie ook meetings in Amsterdam en Rotterdam

Powered by Phoca Maps